Agri kirke
Agri sogn, Randers amt, Danmark
Albæk sogn, Danmark
Almenkirkegården i Aalborg
Almind sogn, Viborg amt, Danmark
Ansgar sogn, Aalborg, Danmark
Aaby Hede
Aaby kirke
Aaby sogn
Aaby sogn, Danmark
Aaby sogn, Hjørring amt, Danmark
Aaby sogn, Aalborg amt
Aalborg
Aalborg Amtssygehus
Aalborg Købstad, Aalborg amt, Danmark
Aalborg, Danmark